Det hele startede med en artikel i Aarhus Stiftstidende den 15.12.1983


Pensionister får tilbud om Billardspil.

Den etablerede billardklub ABC, der har lokaler på Åboulevarden 49, vil forsøge at at stifte en klub for pensionister.

Meningen er, at det skal være en selvstændig billardklub med egen bestyrelse.

Klubben skal have til huse i ABC's lokaler.

I morgen fra kl. 13.00 til kl. 17.00 er der åbent hus for interesserede pensionister.

Klubben gør opmærksom på, at kendskab til billard ikke er en forudsætning for at møde op!

I forbindelse med arrangementet i morgen vil klubben byde på gratis kaffe.

Ideen er kommet  fra København, hvor klublokalerne står næsten tomme og ubenyttede hen i eftermiddagstimerne.

Hvis pensionisterne vil danne en 'klub i klubben' med egen bestyrelse, er der intet til hinder for, at de kan benytte faciliteterne uden at yde andet end oprydring, og evt senere betaling for eget forbrug af lys og varme.


Næstformand i ABC Klaus Skjærlund, der var medforfatter til annoncen, kan i en samtale i juni 2017 berette, at dette faktisk er annonce nummer to.

Efter den første annonce mødte der kun 4 personer op!...efter annonce nummer to, hvor der blev lovet gratis kaffe og kage, mødte der iflg. Klaus 40 interesserede op!


Første midlertidige bestyrelse:

Formand: Bernhardt Gade Godskesen

Kasserer: Frode Kvist

Bestyrelsesmedlem: Tom Brixen

Klaus Skjærlund fungerede som rådgiver i forhandlingerne mht. stiftelsen af en selvstændig klub.


Stiftende generalforsamling afholdtes den 6.2. 1984

Der mødte ca. 40 pensionister op.

Følgende blev vedtaget:

Klubbens navn er: 

ÅRHUS PENSIONIST BILLARD KLUB.


Første valgte bestyrelse:

Formand: Bernhardt Gade Godskesen

Kasserer: Eigil Christensen

bestyrelsesmedlemmer:

Svend Jensen (33 stemmer)

Karl Erik Olsen (25 stemmer)

Konrad Parbo (22 stemmer)

1. suppleant: Ole Søndergård (15 stemmer)

2. suppleant: Viktor Vagnegård (12 stemmer)

Revisor: Henry Nielsen

Suppleant: Richard Mortensen


12.4. - 14.4.1984

Deltagelse i DDBU's 50 års jubilæum i Gellerup Center, hvor man spillede 50 timers marathon 3-bande billard (verdensrekord)Venskabsklubber gennem tiden:

Første venskabs klub: Ålborg den 4.10.1984

Kolding Billard Klubben Frem

Bristol Odense

Hammel

Bispehaven

Randers

Silkeborg

Skanderborg

Ikast

Hovedgaard


Nuværende venskabsklubber (2022)

Randers og Horsens


Æresmedlemmer:

1990  Viggo Rasmussen             

1990  Børge Olsen

1992  Folmer Villadsen

2003  Karl Andersen

2004  Leif Mortensen

2006  Jens Ole Nielsen   

2008  Kurt Mølgaard

2008  Frits Kejstrup

2008  Verner Persen

2008  Verner Mikkelsen

2012  Thorkill Lange

2018  Ib Frikke


Klubadresser:

1983 - 1989  Åboulevarden 49

1989 - 1991  Vanggaard Centret

1991 - 1993  Bispehaven

1993 - 1996  Vanggaard Centret

1996 - 2013  Sønder Allé 28/30

2013 -           Vangaard CentretFormænd i klubben:

1983 - 1984  Bernhardt Gade Godskesen

1984 - 1985  Svend Jensen (konstitueret efter Bernhardt Gade Godskesens udmeldelse)

1985 - 1988  Gunnar Pedersen

1988 - 1991  Harry Kjær

1991 - 1999  Erik Hvid

1999 - 2000  Haagen Parbo (konstitueret efter Erik Hvids død)

2000 - 2004  Leif Mortensen

2004 - 2007  Bent Secher

2007 - 2012  Torkill Lange

2012 - 2014  Kaj Petersen

2014 - 2017  Haakon Fløe Jensen

2017 - 2018  Jens Opstrup (konstitueret efter Haakons fratræden af helbredsmæssige årsager)       

2018 - 2022  Jens Opstrup                                                   

2022 - 2023  Ove H. Jensen

2023 -           Peter Semrau