Vi har et korps af passere. De har hver en tre-timers vagt. Mandag – torsdag er der to vagtperioder, fredag kun en. Om morgenen åbner passeren klubben, tænder lys, laver kaffe, lufter eventuelt ud og holder i øvrigt opsyn med klubben. Om eftermiddagen er opgaverne primært at rydde op, lukke vinduer og aflåse lokalerne.


Jobbet som passer er ikke anstrengende eller belastende; men meget vigtigt, da klubben kun kan holde åbent, hvis der er en autoriseret passer tilstede.

Liste over passere 24. aug 2020

Flemming Nielsen

3095 0407

Poul Erik Møllenberg

2533 6024

Flemming Olesen

2976 0077

Preben Fejr

2048 8845

Frank Nielsen

2074 2601

Richard Møller Nielsen

4038 5005

Jens Hubert Opstrup

2117 2260

Torben Johansen

8610 3758

Jørn Søndergaard

2014 9415

Torben Spalk

2970 5793

Lehn Dahlstrøm

4064 2086

Villy Olesen

2279 4700