Vi har et korps af passere. De har hver en tre-timers vagt. Mandag – torsdag er der to vagtperioder, fredag kun en. Om morgenen åbner passeren klubben, tænder lys, laver kaffe, lufter eventuelt ud og holder i øvrigt opsyn med klubben. Om eftermiddagen er opgaverne primært at rydde op, lukke vinduer og aflåse lokalerne.


Jobbet som passer er ikke anstrengende eller belastende; men meget vigtigt, da klubben kun kan holde åbent, hvis der er en autoriseret passer tilstede.

Liste over passere december 2022

Finn Ekenberg

6226 9035

Peter Semrau

5381 5035

Flemming Olesen

2976 0077

Poul Erik Møllenberg

2533 6024

Frank Nielsen

2074 2601

Preben Fejr

2048 8845Torben Johansen

8610 3758

Lehn Dahlstrøm

4064 2086

Torben Spalk

2970 5793

Henrik E. Oschätzchen

4043 1999

Villy Olesen

2279 4700