Formand:

Ove Henning Jensen

2679 0847

Kasserer:   

Aage Damgaard

2320 8056

Turneringsleder:

Peter Semrau 

5381 5035

Bestyrelsesmedlem:

Preben Fejr

2048 8845

Bestyrelsesmedlem:         

Kurt Jespersen

2026 0179

Suppleanter:

Bent Odgaard

4038 5005

                                         

Klaus Birkegaard

4098 0751
Kontakttelefon i åbningstiden: 8613 3077


Klubbens mailadresse: aarhuspbc@gmail.comKontingent.


Et par citater fra vores vedtægter:

Fra §5 (Kontingent og ydelser): ”Betaling af kontingent skal ske månedsvis forud.”

Fra §6 (Restancer): ”Restance på mere end en måned kan medføre udelukkelse.”


Sygdom.

Hvis et medlem står overfor en periode med længerevarende sygdom kan vedkommende henvende sig til bestyrelsen for at undgå at betale kontingent i sygdomsperioden.


Kontingentbetaling.

Aage Damgaard og Laszlo Nemeth har haft stor succes med at inddrive forfaldne kontingenter. Det er meget tilfredsstillende at der er kommet styr på kontingentindbetalingen.


Ny betalingsordning.

Den nye ordning med betaling over netbank er nu oprettet. Du kan nu betale dit kontingent over netbank: 


Vestjysk Bank Aarhus. Konto: 7739 1075213


Se opslag om den nye ordning på vores tavle i klubben eller klik her


Bestyrelsen (16. apr 2018)Klubbens mailservice.


Send en mail til: aarhuspbc@gmail.com og opgiv dit navn. Så vil du fremover få mail fra klubben om: Arrangementer, indkaldelser, referater og beskeder om klubben. 


Bestyrelsen (6. apr 2018)