Klubbens spillere skal: 


Før spillet.


Støvsuge bordet.


Under spillet.


Vise hensyn til medspillere og spillere ved de andre borde.


Efter spillet.


Nulstille og slukke for scoretavlen.

Lægge klæde på bordet og slukke lyset over bordet.

Anbringe tomme flasker i kasserne foran toiletterne.

Sætte service og kander ud i køkkenet eller på bordet foran køkkenet.


For øvrigt gælder følgende:


Eksterne turneringskampe har altid forret til bordene. Interne turneringskampe har forret tirsdag og torsdag.

Døren mellem cafeen og turneringslokalet skal være lukket – af hensyn til bordene.

Der må ikke indtages fødevarer i turneringslokalet eller skomagerrummet.

Lokaler og inventar skal behandles med respekt.


Klubben fungerer med frivillige passere; men alle kan hjælpe med til at få klubben til at fungere bedst muligt.


Helt generelt: VIS HENSYN OG HJÆLP TIL


(Citat fra BK Fluens ordensregler:

Der skal efter omstændighederne altid herske god RO og ORDEN i klubbens lokaler!)


Bestyrelsen 2017